Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 15.08.2020, 18:09

Людинська ЗОШ

Меню сайту
Хмаринка тегів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Самоврядування школи

   Враховуючи традиції, особливості діяльності школи, інтереси та запити учнів в школі створена республіка

  ТЕМП(талановите ерудоване молоде покоління),
 яка діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Статуту школи, Конституції України, законів України «Про об’єднання громадян », «Про молодіжні об’єднання та дитячі громадські організації» та Конвенцію про права дитини.
      Шкільна республіка ТЕМП має свій девіз, гімн, конституцію та статут. Самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовки та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів. Робота самоврядування проводилась згідно плану роботи ТЕМПу та планом навчально-виховної роботи школи. Мета та завдання втілювались через різноманітні заходи: конкурси, інтелектуальні ігри, диспути, інформаційні повідомлення, акції тощо.
 
 
 КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ТЕМП
 
 Розділ І. Права
Ст. 1. Всі мають право на любов і піклування.
 Ст. 2. Всі мають право на освіту.
 Ст. 3. Всі мають право на відпочинок. 
Ст. 4. Жоден не повинен бути примусово залучений до праці. 
Ст. 5. Жоден не повинен бути скривджений і зневажений.
 Ст. 6. Жоден не повинен бути жертвою насильства
 Ст. 7. Всі мають право вільно висловлювати свої погляди.
 Ст. 8. Всі мають право на свободу совісті, думки, релігії. 
Ст. 9. Всі мають право на вільне спілкування.
 Ст. 10. Всі мають право на інформацію. 
Ст. 11. Особлива турбота дітям без сімей.
 Ст. 12. Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті із Законом.
 Ст. 13. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати і бути обраним. 
 Ст. 14. Кожен мас право володіти своїм майном.
 Ст. 15. Кожен має право на розгляд порушення прав, і не має права чинити самосуд. Розділ II.Обов'язки 
Ст. 16. Кожен своїм кроком, своїм поглядом повинен сприяти злагоді й порозумінню.
 Ст. 17. Кожен повинен неухильно дотримуватися основних принципів поведінки громадян України і загальноприйнятих християнських заповідей.
 Ст. 18. Кожен повинен сприяти відродженню духовних цінностей народу. 
 Ст. 19. Кожен зобов'язаний постійно набувати ґрунтовних знань і навиків. 
 Ст. 20. Кожен зобов'язаний займатися самоосвітою і самовихованням.
 Ст. 21. Кожен повинен у себе і в своїх близьких постійно виховувати такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, милосердя, терпимість до недоліків товаришів та почуття родинності.
 Ст. 22. Кожен зобов'язаний чесно і добросовісно трудитися на благо зміцнення своєї країни — школи.
 Ст. 23. Кожен повинен засуджувати байдужість, зраду, жорсткість.
 Ст. 24. Кожен повинен завжди дбайливо ставитися до державного і приват¬ного майна, охороняти екологічне середовище.
 
СТАТУТ РЕСПУБЛІКИ ТЕМП 
 
 Загальні положення 
 1. Головною метою шкільної республіки є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.
 2. Завдання учнівського самоврядування: - сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи; - формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму; - виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості; - розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.
 3. Діяльність органів самоврядування має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України. 
 
 Рада учнівського самоврядування
 
 1. Рада учнівського самоврядування складається із представників самоврядування класних колективів – активних, дисциплінованих учнів.
 2. До складу ради учнівського самоврядування входять: голова учнівського самоврядування, його заступник, голови центрів. 
3. До компетенції ради належить: - представлення та захист інтересів ради та його членів у взаєминах з іншими організаціями; - керівництво громадською діяльністю ради в межах компетенції, яка визначається зборами; - відповідальність за ведення та збереження документації; - скликання загальних зборів, затвердження їх порядку денного; - затвердження символіки учнівського самоврядування.
 4. Рада проводить свої засідання один раз на місяць.
 5. Рада узгоджує роботу центрів, що створюються за окремими напрямками діяльності - центри самоврядування є структурними елементами системи учнівського самоврядування - кількість центрів самоврядування визначається виходячи з основних напрямків роботи школи, інтересів учнів. - Центр може бути утвореним не менше, ніж із 3 членів. Голову центру обирають відкритим голосуванням із членів центру. - Голови центрів очолюють напрямки діяльності самоврядування школи, планують щотижневу роботу, проводять спільну роботу з консультантами, координують та контролюють роботу центрів, звітують перед учнями школи про роботу напрямку 2 раз на семестр. - Заступник голови ради здійснює роботу щодо активізації діяльності центрів. У разі відсутності голови виконує його обов’язки.
 4. Вибори голови Ради учнівського самоврядування 
4.1. Голова Ради учнівського самоврядування обирається з кількості учнів 8— 11 -х класів прямим таємним голосуванням строком на один рік. 
4.2. Для проведення виборів та спостеріганням за ходом виборчої кампанії учнівською Радою школи створюється виборча комісія, яка працює відповідно до Положення про виборчу комісію з виборів Президента Республіки ТЕМП. Комісія починає свою роботу після затвердження від¬повідного положення та складу. Комісія готує Положення про вибори Президента, в якому визначаються строки та порядок проведення виборів, правила ведення передвиборчої кампанії та інші принципові моменти виборів. Це Положення теж приймається Радою школи при узгодженні з директором школи та діючим головою учнівського самоврядування, і не може суперечити Статуту школи та Положенню. Ніхто не має права втручатися в роботу виборчої комісії після того, як ця робота розпочалась. Результати роботи виборчої комісії так само, які результати виборів, підводяться на засіданні.
 4.3. Організація передвиборчої кампанії: - передвиборча кампанія організовується кандидатом та його помічниками та здійснюється засобами виключно усної та художньої агітації помічниками та здійснюється засобами виключно усної та художньої агітації. - Виборча комісія організує масові зустрічі кандидатів та спостерігає за дотриманням етичних норм ведення передвиборчої кампанії. - У випадку грубих порушень цих норм кандидата у голови учнівського самоврядування рі¬шенням учнівської Ради може бути виключено зі списку кандидатів. - 3а ходом передвиборчої компанії можуть спостерігати громадські групи спостерігачів, представники кандидатів у голови учнівського самоврядування та представ¬ники засобів масової інформації. Ці представники можуть бути присутні на всіх етапах виборів, на засіданнях виборчої комісії та висловлювати усно або в засобах інформації свою думку; результати спостережень та висновки щодо виборів.
 4.4. Процедура виборів:
 4.4.1. Виборцями Голови учнівсько¬го самоврядування є учні 5—11 -х класів та працівники школи. Ко¬жен із виборців має право тільки на один виборчий голос та голосує тільки за себе. Прямі таємні вибори відбуваються у такому порядку: 
• у виборчий бюлетень вносяться імена кандидатів у голови учнівського самоврядування;
 • виборці в день виборів отримують по одному виборчому бюлетеню (отримання бюлетенів реєструється членами виборчої комісії у списках виборців);
 • кожен виборець здійснює свій вибір таємно, відмічає в бюлетені ім'я обраного ним кандидата в голови учнівського самоврядування, опускає бюлетень до виборчої скриньки;
 • в день відкриття таємних виборів передвиборча агітація не допускається; 
• за дотриманням процедури виборів та об’єктивністю підрахунків голосів виборців спостерігають представники кандидатів
 • після закінчення терміну голосування виборча комісія в присутності спостерігачів відкриває виборчу скриньку, підраховує та оголошує результати виборів. 
4.5. Голова учнівського самоврядування школи вважається законно обраним, якщо за ньо¬го проголосувало не менше по¬ловини виборців, і якщо при цьому вибори відбулися у встановленні строки та пройшли без порушень процедури виборів.
 5. Голова учнівського самоврядування приступає до своїх обов’язків при урочистих обставинах. Він приймає урочисту присягу.
 
  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ШКІЛЬНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТЕМП 
 
1. Президента шкільної республіки обирають учні школи таємним голосуванням.
 2. Президент є головою учнівського колективу.
 3. Президент є головою ради міністрів.
 4. Президент шкільної республіки є членом педагогічної ради і ради школи. 
5. Президент має право: - пропонувати кандидатів у раду міністрів; - виносити на розгляд членів ради міністрів питання, що турбують учнів школи; - скликати учнівську конференцію, засідання ради міністрів; - ухвалювати рішення, які не суперечать Статуту; - подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут шкільної республіки; - представляти інтереси школи на засіданнях виконкому сільської ради та інших громадських організацій.
 6. Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні і незалежні від рішень адміністрації школи. 
7. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам. 
8. Президент зобов'язаний: - дотримувати Статут шкільної республіки; - контролювати виконання Статуту; - координувати роботу ради міністрів; - допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.
 9. Повноваження Президента школи припиняється у разі: - відставки; - імпічменту; - закінчення ним школи. 
 
 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МІНІСТРІВ
 Загальні положення: 
1. Рада міністрів є виконавчим органом шкільної республіки.
 2. Рада міністрів обирається на один навчальний рік і підзвітна учнівській конференції. 
3. Кількісний склад ради становить 7 осіб 
 Завдання і зміст роботи ради міністрів:
 1. Головним завданням ради міністрів є розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності. 
2. Рада міністрів організовує роботу шкільної республіки, підсумовує роботу центрів за тиждень, семестр і рік.
 3. Рада міністрів сприяє виконання учнями Статуту.
 Організація роботи ради міністрів:
 1. Засідання ради проводиться один раз на тиждень (п'ятниця). На засіданні міністри звітують про роботу центрів за тиждень.
 2. Про підсумки роботи центрів і план роботи на наступний тиждень оголошується на загальношкільній лінійці (понеділок). 
3. Рішення ради міністрів висвітлюється в газеті «ТЕМП - таймс» 
 Рада міністрів і класні колективи: 
1. Зв'язок ради міністрів із класними колективами здійснюється через лідерів класу, яких обирають на класних зборах на початку навчального року.
 2. На класних зборах ухвалюють рішення щодо діяльності класного колективу, слухають інформацію. 
 Педагогічний колектив і рада міністрів:
 1. Педагогічний колектив надає допомогу раді міністрів стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціально-активної особистості, формування їх творчих здібностей.
 2. Педагогічна рада координує діяльність ради міністрів, допомагає планувати , аналізувати та підсумовувати роботу. 
 
 Центр «Навчання і творчості»
 
 Мета та зміст роботи: 
1. Центр сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти, самовдосконалення;
 2. Контролює рівень навчальних досягнень учнів, організовує взаємо допомогу, консультпункти по класах;
 3. Допомагає учням у пошуково-дослідницькій роботі;
 4. Залучає учнів до роботи у предметних гуртках;
 5. Контролює роботу класних штабів операції «Живи книго»;
 6. Виступає з клопотаннями перед педагогічною радою (адміністрацією) про заохочення чи покарання щодо окремих учнів;
 7. Центр заслуховує звіти відповідальних за навчання про рівень навчальних досягнень (2 рази на семестр), звітує про свою роботу не рідше одного разу на семестр.
 
  Центр «Культури та відпочинку» 
 
Мета та зміст роботи: 
1 .Організація змістовного дозвілля дітей із урахуванням їхніх інтересів; 
2. Розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей; 
3, Залучення дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, культосвітніх, розважальних програм і заходів. 
 
 Центр «Спорту і туризму» 
Мета та зміст роботи:
 1. Пропагування здорового способу життя серед учнів школи;
 2. Організація спортивних конкурсів, змагань;
 3. Проведення туристичних походів; 
4. Розучування народних рухливих ігор з молодшими школярами. 
 
 Центр «Преси та інформації» 
Мета та зміст роботи
1 .Вивчення громадської думки учнів про життя школи; 
2. Висвітлення життя школи на сторінках газети; 
3. Рекламування діяльності органів учнівського самоврядування;
 4. Випуск газет, присвячених знаменним і пам'ятним подіям держави, школи, датам народного календаря.
 5. Участь у загально шкільних лінійках, районних конкурсах.
  Центр «Дисципліни та порядку»
 Мета та зміст програми: 
1. Центр допомагає педагогічному колективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів; 
2. Здійснює контроль за відвідуванням уроків учнями школи, зовнішнім виглядом (охайність зачіски, наявність шкільної форми), дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до класного приміщення, роботою старост класу; 
3. Складає графік чергування класів по школі, виставляє оцінку черговому класу;
 4. У разі потреби на засіданні центру розглядаються питання дисципліни окремих учнів; 
5. Центр має право клопотати перед педагогічною радою про заохочення чи стягнення щодо окремих учнів. 
 
Центр «Захисту прав учнів»
 Мета та зміст програми:
 1. Центр допомагає педагогічному колективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів;
 2. Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
 3. Здійснює психологічні опитування серед учнів; 
4. Здійснює разом з учнями зразкової поведінки заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування 
5. У разі потреби на засіданні центру розглядаються питання дисципліни окремих учнів; 
6. Формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними бесіди, подає інформацію про них на засідання учнівської ради; 
7. Центр має право клопотати перед педагогічною радою про заохочення чи стягнення щодо окремих учнів. 
 
 Центр «Захисту прав учнів» 
 Мета та зміст роботи:
 1. Виховання дітей та учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаєморозуміння, співробітництва; 
2. Контролює рівень навчальних досягнень школярів; 
3. Організація ігор для молодших школярів;
 4. Допомагає у навчанні учням;
 5. Організація дозвілля на перервах. 
 
Важливо!
Оголошення
:)
Пошук
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz